Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on meidän välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Toisin sanoen et voi tilata verkkokaupastamme, jos et anna henkilötietojasi. Käytämme asiakkaiden antamia henkilötietoja vain asiakassuhteiden hoitamiseen. Asiakas voi poistaa yhteystietonsa milloin tahansa lähettämällä poistamispyynnön sähköpostitse.

Keräämme henkilötietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus. Verkkokaupan sivuilla on käytössä Google- ja Facebook-kävijäseurantateknologiat asiakaskäyttäytymistietojen keräämiseksi markkinointia ja palvelun optimointia varten. Tietojen avulla ei voida tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä eikä käyttäjätietoja.

Palvelua koskeva tietosuojaseloste (henkilötietolaki 523/1999, 10§ ja 24§)

Rekisterinpitäjä

Punainen Kirahvi Oy 2624131-2

Konttisentie 8
40800 Vaajakoski

info@punainenkirahvi.fi
050 911 2928

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tommi Hulkkonen

Ylläpidettävät rekisterit
Asiakasrekisteri, Tilausrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn peruskäyttötarkoituksia ovat verkkokauppatilausten käsittely ja arkistointi, kanta-asiakashallinta sekä muu asiakasyhteydenpitoon liittyvä henkilötietojen käsittely, kuten markkinointisähköpostit niihin suostumuksen antaneille henkilöille.

Rekisterin tietosisältö
Käytössä oleva rekisteriversio sisältää henkilötiedot, jotka on annettu tilaamisen yhteydessä ja kanta-asiakkaaksi liittymisen yhteydessä.

Tässä yhteydessä voi antaa myös suostumuksen vastaanottaa sähköpostiin markkinointiviestejä.

Säännönmukaiset tietolähteet
Hakijan henkilötiedot perustuvat hakijan itsensä antamiin tietoihin, jotka on annettu tilaamisen yhteydessä ja kanta-asiakkaaksi liittymisen yhteydessä. Rekisterin tietoja ei päivitetä muista tietolähteistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietojasi käsitellään Punainen Kirahvi Oy:n myynnissä, tuotannossa sekä hallinnossa tilausten hoitamista varten. 

Tämän lisäksi henkilötietojasi vastaanottavat:
- maksunvälittäjä, joka vastaanottaa sinulta maksun
- kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran sinulle
- tilitoimisto, joka kirjaa tilauksen kirjanpitoomme
- tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme
- Shopify Inc., jonka palvelimilla verkkosivumme sijaitsevat

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tilaajien tietoja säilytetään rekisterinpitäjän käyttämien palveluntarjoajien palvelimilla myös EU:n ulkopuolella. Käytössä oleva palveluntarjoaja on Shopify (USA). Tilaamalla käyttäjät antavat yksiselitteisen luvan tietojen tallentamiseen ja käsittelemiseen EU:n ulkopuolella.

Rekisterinsuojauksen periaatteet
Rekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa. Kaikki rekisterin aineisto on suojattu ulkopuolisilta toimijoilta tavanomaisin salasanarajoituksin.

Henkilötietojen säilytysaika
- verkkokaupassa viiden vuoden ajan
- sähköpostiarkistosssa seitsemän vuoden ajan
- kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan
- Googlen kävijäseurannassa 24 kuukauden ajan

Sinulla on seuraavat oikeudet
- oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
- oikeus tietojen oikaisemiseen
- oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
- oikeus vastustaa käsittelyä
- oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
- oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Tarkastusoikeus
Sinulla on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sinuun todennettavasti kohdistettavasti kirjallisesti tai sähköisesti.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Sinulla on oikeus kieltää häntä koskeva suoramainonta ja -markkinointi. Kieltoilmoitus tulee lähettää sinuun todennettavasti kohdistettavasti kirjallisesti tai sähköisesti.

Oikeus tulla unohdetuksi
Sinulla on oikeus tulla unohdetuksi. Pyyntö lähetetään kirjallisesti tai sähköisesti. Huomioithan, että voimme unohtaa sinut vain, jos emme tarvitse tietojasi enää lakisääteisten velvoitteidemme hoitamiseen.

 

Sale

Unavailable

Sold Out